Hoe werkt de terugbetaling voor psychotherapie?

07/04/2022 door 
Karen Devriendt
terugbetaling psychotherapie

Hoe werkt de terugbetaling voor psychotherapie?

Op dit moment is er een gevarieerd aanbod met betrekking tot de terugbetaling van psychotherapie. Er bestaat een verschil van terugbetaling voor psychologische hulp per ziekenfonds en zelfs binnen eenzelfde ziekenfonds kan er een verschil zijn per provincie.

Zeker niet vanzelfsprekend dus, om je weg daarin te banen.

Om duidelijkheid te scheppen plaatsen we hieronder de terugbetalingsvoorwaarden en bedragen voor verschillende vaak voorkomende ziekenfondsen even naast elkaar. Zo weet je steeds waar je aan toe bent. Mocht uw ziekenfonds er niet tussen zitten, aarzel niet om het gewoon te vragen. Het is zo dat er nieuwe regelingen worden gevormd, dus dat deze info op termijn niet meer volledig accuraat is.

Christelijke mutualiteit of CM

Voor kinderen en jongeren

Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.

Voor volwassenen

Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 15 euro.

Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven. Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald.

Volledig digitale trajecten komen ook in aanmerking voor de tegemoetkoming. Deze moeten plaatsvinden via een beveiligd online communicatiekanaal dat de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie waarborgt, zoals vermeld op het eHealth-platform.

Voorwaarden

Voor kinderen en jongeren:
 • kind of jongere is lid van CM;
 • kind of jongere geeft recht op kinderbijslag of is ingeschreven als kind persoon ten laste op de dag van de eerste sessie.
Voor volwassenen:
 • lid zijn van CM;
 • volwassene geeft geen recht op kinderbijslag.
  De psychologische of psychotherapeutische behandeling gebeurt door:
  een klinisch psycholoog met FOD-visumnummer;
  een klinisch orthopedagoog met FOD-visumnummer;
  een psychotherapeut die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden van de FOD.
De tegemoetkoming geldt niet voor zittingen:
 • waarvoor al een terugbetaling is vanuit de verplichte ziekteverzekering;
 • in een verzorginstelling;
 • door centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor leerlingenbegeleiding, revalidatiecentra, Kind & Gezin, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, diensten Maatschappelijk Werk, onderwijsinstellingen, justitieel welzijnswerk of bijzondere jeugdbijstand;
 • waarbij de patiënt niet aanwezig is of geen contact heeft via een digitaal platform.

Hoe word je terugbetaald?

 1. Zoek een zorgverlener voor je psychologische of psychotherapeutische behandeling.
 2. Download het aanvraagformulier.
 3. Bezorg het ingevulde formulier of een eigen attest van de zorgverlener (met gele klever van de patiënt) via een CM-brievenbus of de Mijn CM-app.
 4. De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Vlaams en neutraal ziekenfonds of VNZ

Voor alle leden van het VNZ

We betalen voor psychologische begeleiding 10 euro per sessie met een maximum van € 100 per kalenderjaar en per persoon. Voor alle leden van het VNZ, ongeacht de leeftijd.

Voorwaarden

Je krijgt geen tegemoetkoming via de verplichte ziekteverzekering
De begeleiding gebeurt door een:

 • Master in de orthopedagogie of psychologie
 • Orthopedagoog of psycholoog die beschikt over een visum van FOD Volksgezondheid
 • Psycholoog die is aangesloten bij de psychologencommissie
 • Seksuoloog die is aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg ons één van volgende formulieren via de post, of via een van onze kantoren of postbussen:

 1. Het ingevulde formulier ‘Psychologische begeleiding’
 2. Een eigen attest van de psycholoog, seksuoloog of orthopedagoog
 3. Wij kijken alles na en storten de tussenkomst zo snel mogelijk op je bankrekening.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen of NZVL

Voor alle leden van het NZVL

Voor psychologische behandelingen waarvoor je geen wettelijke terugbetaling ontvangt, betalen wij vanaf 01/01/2022 tot maximum € 100 terug (10 consultaties van € 10).

Voorwaarden

Deze tussenkomst geldt voor consultaties bij een master in de orthopedagogie, psychologie of een seksuoloog van de VVS. De psycholoog moet aangesloten zijn bij de psychologencommissie (en beschikken over een visumnummer van de FOD volksgezondheid).

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg ons het ingevulde document psychologische behandelingen beschikbaar in het online kantoor.

De terugbetaling gebeurt zo snel mogelijk op het rekeningnummer gekend in je dossier (tenzij anders aangegeven).

Tip! Je kan je terugbetalingen opvolgen in het online kantoor ‘Jouw NZVL’.

Bond Moyson West-Vlaanderen

Voor kinderen

We betalen 50 % terug, tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 30 euro terugbetaald.

Voor volwassenen

We betalen 50 % terug, tot 10 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 15 euro terugbetaald.

Voorwaarden

 • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je ledenbijdrage.
 • Maximaal 1 prestatie per dag.
 • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid.
 • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.
 • Bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag.

Terugbetaling

Download het terugbetalingsformulier. Vul zelf je gegevens in en laat de rest invullen door je psycholoog. Bezorg het ingevulde formulier aan ons ziekenfonds via het loket of via een van onze brievenbussen.

Liberale mutualiteit of LM

Voor kinderen en jongeren

 • Je ontvangt 20 euro voor 6 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut. Dus maximum 120 euro per kalenderjaar.
 • Je krijgt maximum 120 euro als je kind een cursus mindfulness volgt. Het bedrag dat we geven is gelijk aan 60% van de kostprijs. Als de cursus bijvoorbeeld 200 euro kost dan krijg je 60% van het bedrag en dat is 120 euro. Als de cursus meer kost, blijft het bedrag 120 euro.
 • Je kan ook de psychotherapie en mindfulness combineren. Het totale bedrag blijft 120 euro per kalenderjaar.
 • De sessies kunnen ook in groepsverband zijn.

Voor volwassenen

 • Je krijgt een terugbetaling van 10 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut.
 • Je krijgt een tussenkomst van 60% van de kostprijs van een cursus mindfulness.
 • Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 60 euro per kalenderjaar. Je krijgt nooit meer terug dan je zelf hebt betaald.

Voorwaarden kinderen en jongeren

 • De terugbetaling geven we aan elke kind en elke jongere waarvoor je het groeipakket krijgt.
 • Je krijgt nooit meer terugbetaald dan je zelf voor de sessies hebt betaald.
 • De tussenkomst wordt niet verleend voor sessies psychologische begeleiding waarvoor een tussenkomst mogelijk is vanuit de verplichte ziekteverzekering.
 • De psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie www.compsy.be en/of beschikt over een psychologenvisum.
 • De gediplomeerd psycholoog heeft een psychologenvisum.
 • De psychotherapeut staat op de lijst van erkende psychotherapeuten.

Voorwaarden volwassenen

 • Voor elk lid dat geen recht heeft op het groeipakket (kinderbijslag).
 • De psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie en/of beschikt over een psychologenvisum.
 • De sessies worden begeleid door een gediplomeerd psycholoog of een psychotherapeut die erkend is door de landsbond van LM.
 • Sessies door een orthopedagoog, erkend door de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen of de Association Francophones des Orthopedagogues Cliniciens komen ook in aanmerking.

Hoe word je terugbetaald?

Je bezorgt ons de factuur met de identificatiegegevens van de therapeut of psycholoog. Of je laat de therapeut of psycholoog het aanvraagformulier voor psychologische begeleiding invullen (voor volwassenen of voor kinderen) en je bezorgt het aan jouw LM-kantoor.
De datum en kostprijs moeten steeds vermeld worden.

 

Heb je nog specifieke vragen? Hiervoor kan je terecht bij je ziekenfonds of bij je therapeut.

We doen ons uiterste best om hier de meest recente informatie weer te geven. Iets veranderd? Laat het ons dan zeker weten! De Schakel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke veranderingen in de bovenstaande regelgeving.