de moed van imperfectie

De Schakel

Voor wie?    De 'zwakste' schakel

"Een ketting is pas zo sterk als de zwakste schakel."
De "zwakste" schakel is iets wat we niet willen gebruiken. We willen onze hand reiken naar kinderen, jongeren, gezinnen waarbij het leven net iets anders verloopt. We willen versterkend werken zodat zowel het individu (de schakel) als het geheel (de ketting) steviger staat.

De Schakel is een praktijk voor kinderen & jongeren en/of gezinsbegeleiding.

De ketting - team

De ketting is een aaneenschakeling van afzonderlijke schakels. Net zoals een team. Het team zal de komende tijd nog vorm moeten krijgen, maar het is duidelijk dat we op verschillende domeinen expertise willen aanbieden zodat we een stevig geheel kunnen creëren om de kinderen en het gezin bij te staan.

Karen Devriendt
info@deschakel.eu
0473/19.86.04

Quote Karen: “Het is mijn passie om mensen te helpen op hun weg en zoektocht in het leven. Ik hou van open- en eerlijkheid en vanuit authenticiteit wil ik tegemoet komen aan de individuele noden van iedereen.”

Psychologisch consulent
Psychotherapeut i.o.

Opleidingen en ervaringen:

 • Doeltreffend leidinggeven (Wivo)
 • Talent gedreven Werken met kinderen – Blij met mij
 • Rots en Water trainer (GADAKU instituut)
 • ImPACT – een oudertrainingsprogramma om sociaal-communicatieve vaardigheden te stimuleren bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis in het dagdagelijke leven
 • Heppie Massage
 • Ervaringsdeskundige autisme en ADHD
 • Beroepservaring in de begeleiding aan huis

 

Praktisch

Aanmelding
Aanmelden kan zowel telefonisch als via e-mail. Na de aanmelding plannen we een kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek gaan we op zoek naar jouw/jullie hulpvraag en hoe wij jouw/jullie kunnen helpen. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Als we na dit gesprek besluiten samen verder te gaan, plannen we een eerste begeleidingsgesprek.
Er is mogelijkheid om een afwezigheidsbewijs voor school te krijgen.

Tarieven

Kennismakingsgesprek €65
Individueel gesprek (1u – therapie/gesprek) €50
Voorbereidende* diagnostiek ADHD €400
Voorbereidende* diagnostiek ASS €400
IQ-bepaling €150
Overleg met school en externen €25
Infosessie op aanvraag

* Na deze onderzoeken dient er een consult bij een (kinder)psychiater ingepland te worden.

Binnen een straal van 25 km wordt er geen extra kilometervergoeding aangerekend. Indien hoger wordt kilometervergoeding berekend volgens de wettelijke bepaling van €0,3653/km. (km vergoeding 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020)

Contacteer ons

De Thuisschakel

De thuisschakel staat voor thuisbegeleiding.
Voor zowel het kind als het gezin is een externe locatie vaak beperkend om snel tot de essentie te komen. De problemen doen zich meestal thuis voor. Daarom zorgt de thuisomgeving voor een veiliger gevoel, waardoor het kind/gezin zich gemakkelijker open stelt om tot oplossingen te komen.

Maak een afspraak

Kinderwerking

De kinderwerking is voor kinderen tem 12 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling. Dit vastlopen uit zich bij elk kind op een andere manier afhankelijk van zijn of haar karakter en naargelang de omstandigheden.

Jongerenwerking

De jongerenwerking richt zich op jongeren vanaf 12 jaar. De begeleiding is bedoeld om te helpen met problemen waar ze zelf niet uit komen. Dit kunnen allerlei soorten problemen zijn.

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding is hulp aan huis en bij je thuis voor gezinnen die problemen ervaren. Er zijn verschillende vormen van hulp afhankelijk van de nood en vraag.

Administratieve ondersteuning

De hulpvraag kan ook puur administratief zijn. U kan het overzicht niet meer bewaren en weet niet goed hoe u dergelijke zaken aanpakt. Dan helpen we u graag hierbij verder.

Diagnostiek

Een gestructureerd proces om een zo volledig mogelijk beeld te vormen over wat er aan de hand is, de hulpvraag te bepalen, uit te zoeken waardoor die situatie in stand wordt gehouden en eventueel hoe die situatie aan te pakken.

Sch@kel

Sch@kel is een online hulpabonnenemt voor kinderen, jongeren en hun gezin om op een snelle en efficiënte manier te helpen van ver af maar toch heel dichtbij.


Schakelprogramma

Infosessies

“Education is the single most important job of the human race.” (George Lucas)

We schakelen een versnelling hoger en willen ook meer bewustwording gaan creëren. Want vaak is er vanuit bepaalde hoeken te weinig kennis, ervaring of zit men met vragen rond bepaalde thematieken.

Daarom organiseren we ook informatiesessies rond bepaalde thema’s

- Autisme - “het leven door een andere bril”
- ADHD - “Zo druk ben je toch niet?”
- Brussen - “Ik ben er ook nog”
- Rouw - “Mag ik rouwen wanneer mijn kind een diagnose krijgt?”
- Vrije tijd - ‘Help, mijn kind kan zijn tijd niet indelen”
- ...

Dit kan kleinschalig voor familie en vrienden, maar ook grootschaliger zoals op scholen, voor leerkrachten, jeugdbewegingen, bedrijven,...

Stel ons de vraag en dan zetten we een infosessie op!

Prijs op aanvraag.

De Sch@kel

Een online hulp abonnement

De Sch@kel is een online hulp abonnement.

Vaak is een vraag of probleem acuut, maar is de hulpverlening veraf. Een nieuwe afspraak duur misschien net iets te lang. Wanneer je op korte termijn hulp kan gebruiken kan je je richten tot de SCH@KEL.

Vragen of problemen stuur je per mail en binnen de 24u krijg je antwoord.

Mocht het toch nog nodig zijn om dieper in te gaan op de problematiek, dan kan een bijkomende afspraak gemaakt worden.

Hoe inschrijven?

 • Stuur een mail met je aanvraag voor een sch@kelabonnement naar karen@deschakel.eu
 • Via een maandelijkse vaste opdracht maak je €30 over op BE 25 0018 6224 3382 of voor zes maanden €120
 • Vermeld duidelijk je naam en sch@kel als omschrijving
 • De Sch@kel start meteen nadat we u overschrijving hebben ontvangen
 • Met dit abonnement kunnen onbeperkt vragen worden gesteld. De therapeut behoudt wel de mogelijkheid om aan te geven wanneer een diepgaander consult nodig is.
 • Het abonnement is maandelijks opzegbaar via een e-mail of een brief.
 • Heb je een sch@kelabonnement lopen, dan krijg je alle consults aan verminderde prijs: €35 ipv €50

Contact

Contacteer onsDe Schakel,
Karen Devriendt.
De Patine 81
8980 Zonnebeke

Praktijk
Schipstraat 2
8980 Zonnebeke
(in kiné praktijk van Carmen Boone)

Stuur een mailtje

Popup content