Vacatures

Welkom bij de Schakel!

Wij zijn gelegen in Passendale (Zonnebeke), een ideale locatie tussen Ieper en Roeselare. 
We hechten veel belang aan goede werkomstandigheden met leuke kantoren in een open sfeer, maar met de nodige aandacht voor de gevoeligheid en privacy. 

Missie

“Geluk voor iedereen” is onze missie. Een nobele missie, maar we beschouwen gelukkig zijn als een basisrecht en streven ernaar om samen op zoek te gaan naar dit doel. 

Visie

We willen een kader scheppen waarbij je kan zijn wie je bent, waar ruimte is voor emotie en je open kan praten zonder waardeoordeel. Binnen deze context streven we onze missie na.

Je helpt kinderen en jongeren op weg met allerhande vragen. Je fungeert als hun vertrouwenspersoon ter begeleiding rond verscheidene hulpvragen zoals oa. gedragsproblemen, depressieve klachten, angsten, zelfbeeld en zelfvertrouwen, slaapmoeilijkheden, aanleren van sociale vaardigheden etc. Naast de individuele begeleiding met het kind/jongere kan je ook in staan voor de ouderbegeleiding (en gezinsbegeleiding).

Naast het bieden van begeleiding wordt er ook diagnostisch onderzoek afgenomen bij kinderen en jongeren. Het diagnostisch luik is vooral gericht op het onderzoeken van mogelijke ontwikkelingsstoornissen. Bijvoorbeeld: concentratieproblematiek (ADHD), intelligentieafname, autisme (ASS), hoogbegaafdheid, geheugen etc.

Aanbod:

 • Je werkt binnen een professioneel multidisciplinair team van psychotherapeuten en andere specialisten in een nieuwe groepspraktijk. 
 • Je krijgt de kans om mee te bouwen aan een nieuw verhaal en vorm te geven aan de strategie van de praktijk. 
 • Het is mogelijk om je persoonlijke groei en professionele interesses te ontdekken. Je krijgt de ruimte om je ideeën om te zetten in de praktijk. 
 • Grote volledig nieuw ingerichte therapie en gesprekruimtes. 
 • Er kan snel opgestart worden en krijgt hulp bij het opstarten als zelfstandige. 

 

Profiel:

 • Je beschikt over het nodige diploma. 
 • Je werkt zelfstandig en bent sociaal, communicatief ingesteld.
 • Je houdt van initiatief nemen en een doelgerichte aanpak. 
 • Je bent bereid om te werken als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep. (uren zijn flexibel in te delen)
 • Samen maken we mee het aanbod in de praktijk bekend zodat we een natuurlijke instroom hebben mensen met een hulpbehoefte. 
 • Een langdurige samenwerking is je visie. 

Heb je naast je rol als kindertherapeut ook interesse om mensen te ondersteunen binnen andere coaching gebieden, om groepstrainingen te leiden of opleidingen te geven, dan zal je deze kans bij de Schakel zeker krijgen. 

You help children and young people with all kinds of questions. You act as their confidant to provide guidance on various requests for help, such as: behavioral problems, depressive complaints, fears, self-image and self-confidence, sleeping difficulties, learning social skills, etc. In addition to individual guidance with the child/young person, you can also provide parental guidance (and family guidance).

In addition to providing guidance, diagnostic testing is also conducted on children and young people. The diagnostic component is mainly aimed at investigating possible developmental disorders. For example: concentration problems (ADHD), reduced intelligence, autism (ASD), giftedness, memory, etc.

Offer:

You work within a professional multidisciplinary team of psychotherapists and other specialists in a new group practice.
You get the opportunity to help build a new story and shape the practice’s strategy.
It is possible to discover your personal growth and professional interests. You will be given the space to put your ideas into practice.
Large, completely newly furnished therapy and conversation rooms.
You can start up quickly and receive help with starting up as a self-employed person.


Profile:

You have the necessary diploma.
You work independently and are social and communicative.
You like taking initiative and a goal-oriented approach.
You are willing to work as a self-employed person in your main or secondary occupation. (hours can be arranged flexibly)
Together we help make the offer known in practice so that we have a natural influx of people who need help.
A long-term collaboration is your vision.

In addition to your role as a child therapist, if you are also interested in supporting people in other coaching areas, leading group training sessions or providing training, then you will certainly get this opportunity at De Schakel.

Je helpt kinderen, jongeren en volwassenen op weg met allerhande vragen. Je fungeert als hun vertrouwenspersoon ter begeleiding rond verscheidene hulpvragen zoals oa.  depressieve klachten, angsten, zelfbeeld en zelfvertrouwen, slaapmoeilijkheden, aanleren van sociale vaardigheden etc. 

Naast het bieden van begeleiding wordt er ook diagnostisch onderzoek afgenomen bij kinderen en jongeren. Het diagnostisch luik is vooral gericht op het onderzoeken van mogelijke ontwikkelingsstoornissen. Bijvoorbeeld: concentratieproblematiek (ADHD), intelligentieafname, autisme (ASS), hoogbegaafdheid, geheugen etc.

Aanbod:

 • Je werkt binnen een professioneel multidisciplinair team van psychotherapeuten en andere specialisten in een nieuwe groepspraktijk. 
 • Je krijgt de kans om mee te bouwen aan een nieuw verhaal en vorm te geven aan de strategie van de praktijk. 
 • Het is mogelijk om je persoonlijke groei en professionele interesses te ontdekken. Je krijgt de ruimte om je ideeën om te zetten in de praktijk. 
 • Grote volledig nieuw ingerichte therapie en gesprekruimtes. 
 • Er kan snel opgestart worden en krijgt hulp bij het opstarten als zelfstandige. 

 

Profiel:

 • Je beschikt over het nodige diploma. 
 • Je werkt zelfstandig en bent sociaal, communicatief ingesteld.
 • Je houdt van initiatief nemen en een doelgerichte aanpak. 
 • Je bent bereid om te werken als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep. (uren zijn flexibel in te delen)
 • Samen maken we mee het aanbod in de praktijk bekend zodat we een natuurlijke instroom hebben mensen met een hulpbehoefte. 
 • Een langdurige samenwerking is je visie. 

Heb je naast je rol als psycholoog ook interesse om mensen te ondersteunen binnen andere coaching gebieden, om groepstrainingen te leiden of opleidingen te geven, dan zal je deze kans bij de Schakel zeker krijgen. 

Je helpt mensen op weg met allerhande vragen rond hun loopbaan of specifieke vragen rond werkhervatting na burn-out, het streven naar een goede work-life balance, stress, pesten op het werk,… 

Aanbod:

 • Je werkt binnen een professioneel multidisciplinair team van psychotherapeuten en andere specialisten in een nieuwe groepspraktijk. 
 • Je krijgt de kans om mee te bouwen aan een nieuw verhaal en vorm te geven aan de strategie van de praktijk. 
 • Het is mogelijk om je persoonlijke groei en professionele interesses te ontdekken. Je krijgt de ruimte om je ideeën om te zetten in de praktijk. 
 • Grote volledig nieuw ingerichte therapie en gesprekruimtes. 
 • Er kan snel opgestart worden en krijgt hulp bij het opstarten als zelfstandige. 

 

Profiel:

 • Je beschikt over het nodige diploma. 
 • Je werkt zelfstandig en bent sociaal, communicatief ingesteld.
 • Je houdt van initiatief nemen en een doelgerichte aanpak. 
 • Je bent bereid om te werken als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep. (uren zijn flexibel in te delen)
 • Samen maken we mee het aanbod in de praktijk bekend zodat we een natuurlijke instroom hebben mensen met een hulpbehoefte. 
 • Een langdurige samenwerking is je visie. 

 

Heb je naast je rol als loopbaancoach ook interesse om mensen te ondersteunen binnen andere coaching gebieden, om groepstrainingen te leiden of opleidingen te geven, dan zal je deze kans bij de Schakel zeker krijgen. 

Als studiebegeleider help je leerlingen / studenten met planning, methodiek en attitude. Dankzij jou krijgen ze de begeleiding die ze nodig hebben om van hun schoolcarrière een succes te maken. Je haalt voldoening uit het groeiproces die je student doormaakt. 

We streven er naar om op een positieve manier zowel de handvaten als de attitude en het nodige zelfvertrouwen bij te brengen. 

Profiel:

 • Je hebt een goede kennis in studiebegeleiding en bent meer dan voldoende sterk om je kennis op alle niveaus te delen. 
 • Je bezit de nodige sociale en pedagogische vaardigheden om je passie over te brengen en de inhoud op een toegankelijke manier te delen. 
 • Je bent bereid om te werken als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep. (uren zijn flexibel in te delen)
 • Samen maken we mee het aanbod in de praktijk bekend zodat we een natuurlijke instroom hebben mensen met een hulpbehoefte. 
 • Een langdurige samenwerking is je visie. 

 

Aanbod:

 • Je werkt binnen een professioneel multidisciplinair team van psychotherapeuten en andere specialisten in een nieuwe groepspraktijk. 
 • Je krijgt de kans om mee te bouwen aan een nieuw verhaal en vorm te geven aan de strategie van de praktijk. 
 • Het is mogelijk om je persoonlijke groei en professionele interesses te ontdekken. Je krijgt de ruimte om je ideeën om te zetten in de praktijk. 
 • Grote volledig nieuw ingerichte therapie en gesprekruimtes. 
 • Er kan snel opgestart worden en krijgt hulp bij het opstarten als zelfstandige. 

 

Heb je naast je rol als studiebegeleider ook interesse om mensen te ondersteunen binnen andere coaching gebieden, om groepstrainingen te leiden of opleidingen te geven, dan zal je deze kans bij de Schakel zeker krijgen. 

De Schakel staat open voor meerdere aanvullende therapieën. We hebben de ruimte beschikbaar om zowel kinderen, jongeren, volwassenen als gezinnen te ondersteunen op verschillende manieren en gaan graag in gesprek over je visie.  Contacteer ons via info@deschakel.eu

Je helpt kinderen en jongeren op weg met allerhande vragen. Je houdt je bezig met de behandeling van kinderen en jongeren die in het dagelijks leven in hun ontwikkeling geremd worden door bijvoorbeeld psychische problemen of stoornissen. Je fungeert als hun vertrouwenspersoon ter begeleiding rond verscheidene hulpvragen en stelt voor ieder kind een behandeling- en begeleidingsplan samen. Naast de individuele begeleiding met het kind/jongere kan je ook in staan voor de ouderbegeleiding (en gezinsbegeleiding) om advies te geven en hen leert om bepaalde handelingen toe te passen in het dagelijkse leven om het kind te begeleiden. Zo zorg je er voor dat het kind de opvoeding krijgt die het best bij hem of haar aansluit.

Naast het bieden van begeleiding wordt er ook diagnostisch onderzoek afgenomen bij kinderen en jongeren. Het diagnostisch luik is vooral gericht op het onderzoeken van mogelijke ontwikkelingsstoornissen. Bijvoorbeeld: concentratieproblematiek (ADHD), intelligentieafname, autisme (ASS), hoogbegaafdheid, geheugen etc.

Aanbod:

 • Je werkt binnen een professioneel multidisciplinair team van psychotherapeuten en andere specialisten in een nieuwe groepspraktijk. 
 • Je krijgt de kans om mee te bouwen aan een nieuw verhaal en vorm te geven aan de strategie van de praktijk. 
 • Het is mogelijk om je persoonlijke groei en professionele interesses te ontdekken. Je krijgt de ruimte om je ideeën om te zetten in de praktijk. 
 • Grote volledig nieuw ingerichte therapie en gesprekruimtes. 
 • Er kan snel opgestart worden en krijgt hulp bij het opstarten als zelfstandige. 

 

Profiel:

 • Je beschikt over het nodige diploma. 
 • Je werkt zelfstandig en bent sociaal, communicatief ingesteld.
 • Je houdt van initiatief nemen en een doelgerichte aanpak. 
 • Je bent bereid om te werken als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep. (uren zijn flexibel in te delen)
 • Samen maken we mee het aanbod in de praktijk bekend zodat we een natuurlijke instroom hebben mensen met een hulpbehoefte. 
 • Een langdurige samenwerking is je visie. 

Heb je naast je rol als kindertherapeut ook interesse om mensen te ondersteunen binnen andere coaching gebieden, om groepstrainingen te leiden of opleidingen te geven, dan zal je deze kans bij de Schakel zeker krijgen. 

Waarden

Wij geloven in de kracht van groei en verbinding. Het Schakel-DNA bestaat uit:

 • Authenticiteit
 • Eerlijkheid
 • Geluk
 • Respect