Team de schakel

Karen Devriendt

Psychologisch consulent | Integratieve Psychotherapeut | Coördinator
“Het is mijn passie om mensen te helpen op hun weg en zoektocht in het leven. Ik hou van open communicatie en eerlijkheid. Vanuit authenticiteit wil ik tegemoet komen aan de individuele noden van iedereen.”

Doelgroep

kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen

Opleidingen en ervaringen

 • Bachelor in de Toegepaste Psychologie
 • 4-jarige opleiding Integratieve Psychotherapeut (AIHP)
 • Doeltreffend leidinggeven (Wivo)
 • Talent gedreven werken met kinderen – Blij met mij
 • Rots en Water trainer (GADAKU instituut)
 • ImPACT – een oudertrainingsprogramma over het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis in het dagelijkse leven
 • Heppie Massage
 • Happy Kids Massage
 • Brain Blocks
 • Brain Gym
 • Kindertherapie en begeleiding (Tine Maeyens)
 • Ervaringsdeskundige Autisme en ADHD
 • Beroepservaring in de begeleiding aan huis

Doelgroep

Jongeren, Jongvolwassenen, Volwassenen

Opleidingen en ervaringen

 • 2017-2021: Westhoek VrijeTijd Anders, Ieper. Gewerkt met kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en/of autisme spectrumstoornis.
 • 2017-2018: OTL Jeugd en Volwassenen. Gewerkt rond NAH, autisme spectrumstoornis, sociale vaardigheden, zelfbeeld.
 • 2018: Rajagiri hospital, stage palliatieve unit
 • 2021-2023: Forensisch Psychiatrisch Centrum, Gent. Gewerkt met volwassen mannen met een persoonlijkheidsstoornis.
 • Bachelor Toegepaste psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie
 • Vorming Agressiehantering
 • Vorming Psychopathologie: persoonlijkheidsstoornis, mentale beperking en psychose.
 • Vorming Observeren en rapporteren
 • Vorming Autisme en vrije tijd
 • Vorming Autisme Centraal Methodiek
 • Opleiding kindertherapie en begeleiding (Psy10 – Tine Maeyens).
 • Ervaringsdeskundige eetstoornissen.
Heleen Degryse

Heleen Degryse

Integratieve Psychotherapeut - (enkel beschikbaar in de voormiddag)
“Samen sleutelen aan geluk” Een perfect gelukkig leven is iets waar we allen naar streven. Er komen echter wel vaak eens problemen op ons pad. We krijgen te maken met verlies, teleurstellingen, onzekerheden, angsten, beperkingen, tegenslagen,…. Kortom het loopt niet zoals we gehoopt hadden. De manier om hiermee te leren omgaan, op te lossen, een plaats te geven of te verwerken is voor iedereen anders en heel persoonlijk. Hiermee wil ik jullie graag helpen. Het is een zoektocht waar we samen sleutelen aan jouw geluk.”

Doelgroep

kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen

Opleidingen en ervaringen

 • Bachelor in de Orthopedagogie (Vives, 3-jarige opleiding)
 • Postgraduaat Integratief Psychotherapeut (AIHP/Vives, 4-jarige opleiding)
 • >15 jaar beroepservaring bij volwassenen en  jongeren met ADHD, ASS, gedrags- en emotionele problematieken, weerbaarheidproblemen, zelfvertrouwen, depressie, angst, hechting, …
 • Diverse opleidingen rond ASS & eetproblemen, samenleven in groep, vrije tijd, brainblocks,…
 • Pesten
 • Weerbaarheid
 • Sociale Vaardigheden
 • Rots en Water  (geen opleiding maar zelf in verdiept en kampjes in gegeven)
 • SEO Dösen (schaal emotionele ontwikkeling)
 • Gehechtheid
 • Relaxatie
 • Klankschaaltherapie
 • Agressie hantering
Schrijfster van “Leeuw & Haas”, een psycho-educatieboek rond gehechtheid  
Lisa Goeminne

Lisa Goeminne

Psychologisch consulent | Integratieve kinder-/jongerentherapeut
“Laten we samen onze krachten bundelen om je kind te ondersteunen in zijn of haar unieke reis. Ik vind het van belang om een veilige ruimte te kunnen creëren die de talenten van elk kind tracht te ontdekken en te koesteren. Allemaal door de kracht van spelen en onder het motto “samen leren, samen groeien”.”

Doelgroep

Kinderen (4-12 jaar), gezinnen

Opleidingen en ervaringen

 • Opleiding kinder- en jeugdpsychotherapie (AIHP)
 • Opleiding kindertherapie en begeleiding (Psy10 – Tine Maeyens)
 • Bachelor toegepaste psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie (Vives)
 • Bachelor sociaal werk – afstudeerrichting maatschappelijk werk (Arteveldehogeschool)
 • Certificaat jeugddelinquentie
 • Certificaat justitie en geestelijke gezondheidszorg
 • Jarenlange werkervaring als consulent bij de gerechtelijke jeugdhulpverlening
 • Kennis en ervaring in het werken met de Signs of Safety-benadering
Annelies Roosens De Schakel

Annelies Roosens

Algemene studiebegeleiding - Bijlesgever wetenschappen en wiskunde
“Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen – A. Einstein”

Doelgroep

jongeren en jongvolwassenen

Opleidingen en ervaringen

 • Master industriële wetenschappen – optie biochemie (2006)
 • Lerarenopleiding (2010)
 • Leerkracht biologie, chemie, natuurwetenschappen en wiskunde (2008 – huidig)
 • Examencommissie – toetsopsteller (2015 – 2022) en vakverantwoordelijke biologie (2016 – 2018)
 • Opleiding vertrouwenspersoon (2022)
 • Vorming De kunst van het dieper luisteren, Vormingplus Ieper (2018)
 • vzw Auxilia-Vlaanderen Ieper – Vrijwillig leerkracht voor jongeren met migratieachtergrond (2015-2016)
Sophie Van Holzaet

Sophie Van Holzaet

KernTalentencoach - Loopbaanbegeleiding - Studiebegeleiding
“Ik verlang heel erg om kennis te maken met jou, samen met jou op zoek te gaan naar het positieve en vooral om jou of je kind te laten stralen, want iedereen verdient een straalmoment!”

Doelgroep

kinderen, jongeren, volwassenen

Opleidingen en ervaringen

 • Bachelor ergotherapie HoGent
 • Bachelor logopedie Artevelde Hogeschool
 • Opleiding referentiepersoon dementie
 • Opleiding tot KernTalentenAnalist
 • 2015-2016: Opleiding ergotherapie bij leer- en ontwikkelingsstoornissen
 • 2017: Opleiding ‘ ik leer leren’
 • 2018: Opleiding ‘JAMARA rekencoach’
 • 2019: Opleiding KernTalentenAnalist
 • 2021:  Opleiding groeimindset
 • 2022: Opleiding ‘coachend omgaan met’
Bijzondere interesse in: talenten, complimenten en groeimindset.
Mathijs Degryse

Mathijs Degryse

Communicatie & administratie
“Met De Schakel willen we mensen écht helpen. Het leven is niet altijd een sprookje en net op de mindere momenten heb je iemand nodig. Wij willen die rol vervullen met de missie om kinderen, jongeren, volwassenen of gezinnen te doen groeien!”

Doelgroep

kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen

Opleidingen en ervaringen

 • Sales & Marketing
 • Administration

Vacatures