Studiebegeleiding, bijles, huiswerkbegeleiding

studiebegeleiding

Wat is studiebegeleiding?

Studiebegeleiding is een (naschoolse) begeleiding  voor het bijbrengen van studievaardigheden.
Deze ondersteuning kan gaan van huiswerkbegeleiding tot het aanleren en versterken van verbale vaardigheden of leren leren.

Het uitgangspunt van het onderwijs is dat iedere leerling les volgt op school, de leerstof in de klas en thuis verwerkt en goede resultaten haalt.
Uit onderzoek blijkt echter dat er in Vlaanderen jaarlijks duizenden B-attesten en C-attesten worden uitgedeeld.

Meer en meer leerlingen ervaren schoolmoeheid, faalangst, stress,… Het geluk in de klas kan wel eens ver te zoeken zijn.

 • Soms klikt het niet met een leerkracht of met de leerstof, waardoor het in bepaalde vakken
  moeilijk gaat.
 • Faalangst, stress of overprikkeling kan het mentale evenwicht uit balans brengen, waardoor
  het moeilijk gaat op school, het zelfvertrouwen bevriest…
 • Leerlingen kunnen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen niet op school terecht.

Maatwerk kan een oplossing brengen.

Via maatwerk gaan we samen op zoek naar mogelijke oplossingen die het onderwijs gedeeltelijk of volledig compenseren.
Dit kan gaan over bijles, studiecoaching, thuisonderwijs, online onderwijs, deeltijds onderwijs, … .
Samen zoeken we naar de best passende oplossing voor de leerling, waarbij het mentaal welbevinden bovenaan staat.

 

Hoe werkt studiebegeleiding?

We starten met een kennismakingsgesprek en bekijken samen waar ieder kind, alsook (de) ouder(s) nood aan hebben. Dit kan heel divers zijn, bijvoorbeeld:

 • overleg met de school, leerkracht, leerlingbegeleiding
 • extra ondersteuning bij het maken van het huiswerk,
 • zelfstandig een studieplanning leren opstellen,
 • leren studeren (samenvattingen maken, hoofd -en bijzaken onderscheiden, …)
 • extra ondersteuning bij leerinhouden.
 • vakspecifieke uitleg
 • ondersteuning bij thuisonderwijs
 • online onderwijs

Is studiebegeleiding iets voor jou? Neem dan contact op voor een kennismaking!