Ons aanbod

Alleen zijn we sterk, samen zijn we sterker.

Psychotherapie

Gesprekstherapie waar je samen met een therapeut aan de slag gaat om uw emoties goed te verwerken.

Meer info

Diagnostiek

Via een gestructureerd proces proberen we om een zo volledig mogelijk en onderbouwd beeld te vormen van het probleem.

Meer info

Thuisbegeleiding

Wij bieden ook hulpverlening waarbij de begeleiding binnen het gezin, in de thuissituatie zelf plaatsvindt.

Meer info

Professionals

Themasessies op maat van professionals. Dit kan gaan om scholen, bedrijven, jeugdbewegingen, ...

Meer info

Studiebegeleiding en Bijles

Studiebegeleiding is een (naschoolse) begeleiding  voor het bijbrengen van studievaardigheden.

Meer info

Loopbaan- en studiekeuze begeleiding

Keuzes maken, geen onbezonnen sprong in het diepe, maar bewuste keuzes op basis van je talenten.

Meer info

Online aanbod

Binnen deze workshop gaan we actief aan de slag met het creëren van een positieve mindset.

Meer info