Diagnostiek

diagnostiek

Tijdens het psychodiagnostisch onderzoek proberen we de problematiek zo uitgebreid mogelijk in kaart te brengen. Afhankelijk van de nood wordt in onderling overleg bepaald wat er moet gebeuren. Dit kan gaan van gesprekken, observaties, vragenlijsten, testen etc. Mits toestemming van de cliĆ«nt werken we in deze fase graag samen met alle betrokken partijen nl. logopedist, kinesist, school, arts, CLB,…