Kind in ontwikkeling

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.
Bij de meeste kinderen verloopt deze ontwikkeling zonder problemen. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek, waarbij de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend kan zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening, maar ook door een tekort aan motorische ervaring of bewegingsangst. Daarnaast hebben sommige kinderen meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan andere kinderen. Anderzijds kan het zijn dat het kind minder mogelijkheden heeft door een aandoening of omgeving. Het kind moet dan leren om zo optimaal mogelijk gebruik te leren maken van de mogelijkheden die er wel zijn. Naarmate het kind ouder wordt, zijn er steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Bij het stimuleren, verbeteren dan wel optimaliseren van de motorische ontwikkeling van het kind, richt een kinderfysiotherapeut zich vooral op de problematiek die zich voordoet op medisch gebied met pathologie. Daarnaast is de kinderfysiotherapeute gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling bij zuigelingen. Functionaliteit staat hierin centraal.

De kinderoefentherapeut richt zich vooral op de problematiek die voort komt uit een onjuist houdings- en bewegingspatroon. Daarnaast zijn er veel kinderen met een hulpvraag op het gebied van schoolgerelateerde activiteiten, zoals schrijfmotoriek en computergebruik. Hierbij wordt vanuit een holistische visie gewerkt.

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

“Toen onze zoon Jip 9 maanden was, werd er geconstateerd dat hij achterliep in zijn motorische ontwikkeling, een lage spierspanning en minder kracht dan een gemiddeld kind van zijn leeftijd had. Jip ging billenschuiven. We hebben van Christa (kinderfysiotherapeute) tips, adviezen en oefeningen gekregen om zijn motorische ontwikkeling te stimuleren. Jip werd hierdoor een tevreden kind en was ook minder gefrustreerd. Op de basisschool had Jip, bij het maken van werkjes aan tafel, moeite om recht op de stoel te blijven zitten zonder te gaan hangen. Door gerichte oefeningen van Linda (kinderoefentherapeute) werd Jip spelenderwijs sterker. Door het aanleren van een juiste houding zit hij nu rechtop. We zijn blij dat we Jip hebben kunnen helpen dankzij jullie begeleiding!”

Bij kinderpraktijk ‘De schakel’ wordt in een unieke samenwerking tussen een kinderfysiotherapeute en een kinderoefentherapeute gekeken naar een hulpvraag op het gebied van motoriek van een kind   tussen 0 – 18 jaar. Enkele voorbeelden zijn:

  • Mijn kind beweegt heel anders dan andere kinderen van zijn leeftijd, is dat normaal?
  • Het handschrift van mijn kind is niet leesbaar, kunnen we dit verbeteren?
  • Mijn kind zit zo voorover gebogen, is dit slecht voor zijn rug en kunnen we dit veranderen?
  • Mijn kind loopt met zijn voeten naar binnen, is dit een vergroeiing van zijn benen?
  • Mijn kind heeft een afgeplat hoofd en beweegt graag naar 1 kant. Wat kan ik hieraan doen?